IPCC

IPCC

International Project For Cooperation on the Copyright and Related Rights Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar Alanında Uluslararası İşbirliği Projesi
Katılımcı Ülkeler;

• Türkiye
• Azerbaycan Telif Hakları 
• Kazakistan 
• Özbekistan 
• Tacikistan
• Kırgızistan 
• Ukrayna 
• Moldova 
• Gürcistan 
• Türkmenistan
• Arnavutluk 
• Sırbistan ve Karadağ 
• Kosova 
• Makedonya 
• Bosna Hersek

Projenin, ele alınan ülkelerin telif hakları alanında da birbirleriyle yeni ilişkiler kurabilmeleri ve dünyada telif hakları konusunda referans ülke konumundaki ülkelerle bu alanda da rekabet edebilir hale gelebilmeleri için Türk Dünyası Vakfı tarafından uygulanmıştır. Bu ülkelerin telif hakları alanındaki eksikliklerinin belirlenmesi ve sonraki dönemlerde uygulanması muhtemel düzenlemelere yönelik girdi sağlayacak görüşlerin oluşturulması yönünde ilk adım olması bakımından önemli bir çalışma olduğu düşünülmektedir. MG toplantı organizasyonları ve ajans hizmetlerini vermiş projenin sonuç raporu kitaplaştırılmıştır.

Tarih: 2017-2018
Müşteri: Türk Dünyası Vakfı