Sosyal Sorumluluk

MG İletişim Stratejileri Ajansı Ankara kalkınma Ajansı, Sosyal Sorumluluk Platformu’nun akredite Ajansıdır.

www.sosyalsorumluluk.org.tr

Ayrıca sivil toplum kuruluşlarına (dernek, vakıf ve platform) çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.