UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde Türkiye

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde Türkiye

Kitap ve Kutu Tasarımları

Müşteri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı "Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü"